LM Ericsson AKD 471

Resurser

 Broshyr (pdf)

Skolkommunikation (pdf)

Beskrivning (pdf)

Trafikvägar
Lokaltelefonväxel kallad serviceväxel från 70-talet baserad på
kodväljare, för 50-2000 anknytningar och 5 snörlinjer per stativ.
Grundstativet innehåller 50-150 anknytningar,
alla kan ringa varandra.
 
Bild på växeln
Grundstativ. De tre raderna med kodväljarna syns tydligt, varje rad innehåller 10 st, 5 sökare och 5 linjeväljare


Knapptelefon som använder tre trådar, växelström till telefonen i den tredje tråden och vid knapptryckningar skickas olika kombinationer av växelström, plus eller minus tillbaka till växeln via a och b parterna.Utökningsstativen bygger på växeln i steg om 50-200 anknytningar
som endast kan ringa till de första 50 anknytningarna i grundstativet
kallade serviceanknytningar, det är bara dessa anknytningar som kan ringa
till alla anknytningar.

Har du kompleterande information eller delar till växeln?
Saknar du någon information eller har några frågor?
kontakta oss!