LM Ericsson ARD 231

Resurser

Beskrivning av växeltypen ARD
i Ericsson reviw 1958 (pdf)


LRV beskrivning och schema (pdf)

RA beskrivning och schema (pdf)

SNR beskrivning och schema (pdf)

SGR beskrivning och schema (pdf)

Erfoderliga reläsatser för
specialtjänster (jpg)
 
 
Lokaltelefon växel från 1958 baserad på koordinatväljare för
200-800 anknytningar och upp till 44 snörlinjer.

Med finesser som:
Tonval
Återuppringning vid upptaget
Personsökning med lampor
Vidarekoppling av din anknytning
Hänvisning med centrala telefonsvarare


Trafikvägsschema

Delar:

LRV  Linjeväljare
RA    Registeranropare
REG Register
SNR Snörlinje
MA    Markerare
SGR Signalgenerator
Bild på växeln

Har du kompleterande information eller delar till växeln?
Saknar du någon information eller har några frågor?
kontakta oss!