LM Ericsson AKD 860

Resurser

Beskrivning (pdf)
Lokaltelefon växel från 70-talet baserad på kodväljare för
50-250 anknytningar och upp till 25 snörlinjer.


Kodväljaremodul 10st väljare


Trafikvägsschema 100 linjer


Trafikvägsschema 150-250 linjer

Delar:

LRV     Kodväljare
LR,BR Linje & brytrelän
REG    Register
SNR    Snörlinje
MA      Markerare

Har du kompleterande information eller delar till växeln?
Saknar du någon information eller har några frågor?
kontakta oss!