LM Ericsson militär snörväxel.
Lokalbatteri, 60 anslutningar, 10 snörlinjer.
Saknar modellbetäckning och dokumentation.