Dansk knappväxel från "Telefon Fabrik Automatic" 1940-tal.
3 linjer (röda), 8 anknytningar.